Accueil > Articles, documentation... > Getuigenis : Validation krijgt een plaats in onze “Warme Zorg”
Articles, documentation...
Getuigenis : Validation krijgt een plaats in onze “Warme Zorg”

Onderstaand artikel is een getuigenis van Zuster Isabelle en haar team waarin ze beschrijft hoe ze aan het werk zijn gegaan met Validation in hun omgaan met de kloosterzusters die gedesoriënteerd zijn en die binnen de kloostergemeenschap blijven wonen.
Door het integreren van verschillende benaderingstechnieken komen Zuster Isabelle en haar team tot het hart van hun visie, namelijk het aanbieden van “warme zorg” aan de hoogbejaarde zusters die gedesoriënteerd zijn/worden. Samen blijven ze zoeken naar middelen om de zusters zo comfortabel mogelijk hun laatste levensfase te laten leven, rekening houdend met hun individueel welbevinden alsook met dit van de teamleden. Een benadering gebaseerd op enthousiasme en respect.

Mijn naam is Isabelle, zuster van de Zusters O.L.Vr. van 7 Weeën. In het hoofdklooster van de congregatie hebben we een zorgafdeling voor de medezusters. Ikzelf ben zorgcoördinator, verpleegkundig verantwoordelijk voor de zorgafdeling. Ik beschik over een team van 6 zorgkundigen en 1 verpleegkundige. Onze contracten verlopen via VZW CURANDO /CURA thuisverpleging.
12 jaar geleden hebben we na een opleiding van Fons Bertels ervoor gekozen, onze zusters op een natuurlijk wijze te verzorgen.

De doelstelling is Warme Zorg geven waarbij het welzijn van de bewoonsters volledig centraal staat.

Dit is een benadering vanuit de noden van de bewoonsters en niet alleen op basis van de diagnoses.

Anders uitgedrukt :
Gezondmakende stappen ondernemen i.p.v. enkel maar ziektebestrijdende stappen.

De zorg verloopt hier via harte krachten (liefde) en geen harde krachten (rendement).

We hebben duidelijke keuzes gemaakt bij de aanschaf van materialen en toestellen
in functie van die warme zorg visie.
Ook de profielkeuze van het personeel gebeurde vanuit die visie.
Al de verzorgenden hebben verschillende, hierop gerichte opleidingen gevolgd
(o.a. snoezelen).

Na deze opleidingen zijn we voorzichtig beginnen werken met etherische olie (aromatherapie) en diepgaande oliedispersiebaden (snoezelbaden).

Meteen merkten we veranderingen in heel de zorgafdeling zowel bij de bewoonsters
als bij het personeel.
Zo stond ons besluit vast om verder deze natuurlijke aanpak te blijven volgen en uit te diepen in onze zorg.

De volgende stap was de aanschaf van een muzikale resonerende relaxstoel (Allton).
Ook hier konden we dadelijk merken dat onze bewoonsters positief reageerden
op deze relaxstoel, die nog veel mogelijkheden biedt aan de verzorgenden om tijdens het relaxen van de bewoonster, een gezichts- hand- of voetmassage toe te passen.

Vb : Een bewoonster met zware diabetes.
Het was voor haar onmogelijk geworden nog zelfstandig haar benen op te heffen
of te verzetten.
Verschillende plaatsen van haar lichaam waren voor haar niet meer voelbaar.
Op de muzikale relaxstoel bewoog ze terug zelfstandig haar benen.
Ze voelde terug haar rug, en vertelde met grote vreugde : “ he ik heb nog een rug”

De muziekstoel heeft niet alleen een werking bij de bewoonsters maar ook bij hun begeleiders.
De begeleiders blijven aanwezig bij de bewoonsters op de muzikale stoel, en geven (soms) ondertussen een massage. Ongeveer 20 min waarbij beiden tot rust komen.

Heel deze benadering geeft dat we een dieper inzicht krijgen in de toestand van onze bewoners. En onze zoektocht naar de juiste hulpmiddelen gaat verder.

We hebben een magneetveldmat (IMRS) van Swiss Bionic aangekocht.
Deze magneetmat werd eerst gebruikt door de zusters in het klooster.
Al snel merkten de zusters (die geen zorgen nodig hadden) die gebruik maakten van deze magneetmat in het klooster de fysieke, en mentale verbeteringen. Maar voornamelijk was het voelbaar in veel meer energie terug ter beschikking. Naar aanleiding van deze ervaring
(een 6-tal zusters) hebben we besloten deze mangeetmatten ook toe te passen op de zorgafdeling ( 14 zusters).

Door toepassing van natuurlijke magneetveldtherapie merkten we onmiddellijk een aangename rustige sfeer op de afdeling.
De bewoonsters tonen geen onrustig gedrag meer, ze zijn meer open, terug naar buiten gericht, lachen en zijn aanwezig.

De problemen met doorligwonden zijn verdwenen, omdat ze er niet meer zijn.

We hadden een bewoonster met een ernstige wonde door een gips.
Door toepassing van de magneetmat, en aromatherapie, is de wonde snel geheeld,
in samenwerking met de artsen.
De bewoonster vertelde meerdere malen tijdens de behandeling : het doet goed. “minder pijn”

Een andere bewoonster had een heupfractuur.
Ze werd enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis.
Eenmaal thuis zijn we onmiddellijk gestart met de magneetmat en aromatherapie.
Het litteken zelf was vlug genezen, de pijn was ook zeer vlug verdwenen,
de bewoonster kon zelfs terug recht op staan en wat stappen ( ze was 90 jaar).

Een andere bewoonster kwam met brandwonden (het waren dikke blaren op de arm door een verband) terug uit het ziekenhuis na een opname.
We zijn dadelijk gestart met lavendel en met de staaf : (een onderdeel van de magneetmat), ook hier was bijna onmiddellijk de pijn verdwenen en kwam er een snel herstel van de wonde.

Ondanks dat het liggen op de magneetmat niet voelbaar is zoals warm of koud ,
trilling of tinteling.. zelfs zonder het te voelen gebeurt er veel in het lichaam (en dit op celniveau).
De magneetresonantie versterkt het ganse lichaam en zorgt voor een betere bloedsdoorstroming en zo voor een betere stofwisseling.
Gevolg : een versneld genezingsproces, bij welk probleem dan ook.
Het verschil is door ons zeer goed te merken en te voelen aan onze bewoonsters.

Onze volgende aankoop was een Airnergy toestel,
(dit geeft geactiveerde zuurstof aan het lichaam, via het natuurlijk fotosyntheseproces)
Ook hier merkten we onmiddellijk de positieve reacties , een bewoonster die moeilijkheden had met de longen voelde dadelijk verlichting.
(zij had bijna elke maand last van longontsteking, dus steeds antibiotica nemen.)
Door het gebruik van het Airnergy toestel en magneettherapie is dit veel verminderd.
De bewoonster heeft nu reeds gedurende een periode van 5 maanden geen longontsteking meer gehad.

We hebben ook gezorgd voor gefilterd water, (wat goedkoper is dan flessenwater
aan te kopen, geen afval meer en we zijn gedurende 30 jaar zeker van zuiver water)
We hebben twee filtertoestellen rechtstreeks aangesloten op de waterleiding eentje in het klooster en eentje op de zorgafdeling.
We merken dat de zusters gewoon meer drinken, dat ze het lekkerder vinden.
Dit gezuiverd water wordt ook gebruikt bij het koken.
Door gefilterd water te drinken is het niet het lichaam dat de filter is.
Dit is ook nodig want door het toepassen van de magneettherapie en de Airnergy
(meer zuurstof in de cellen, beter bloeddoorstroming en daardoor betere stofwisseling) komen er meer afvalstoffen vrij. Door het drinken van gefilterd water worden deze afvalstoffen beter uit het lichaam verwijderd.

Buiten de algemene verbeterde toestand van onze bewoonsters en onszelf merken we sterke veranderingen voornamelijk naar gebruik van medicatie toe.
Er wordt veel minder gebruik gemaakt van kalmeer medicatie, en pijnstillers…(-72%)
Een tweede belangrijke kostenbesparing is de sterke daling van het ziekteverzuim
bij het personeel.
De keuze om te werken met de warme zorg visie is gewoon zicht- en voelbaar op de zorgafdeling.

Het heeft de werkwijze heel sterk gewijzigd :
- er is een stevige teamspirit.
- er is een positieve werksfeer aanwezig.
- er is een open gemotiveerde houding.

Het personeel kan zelf de toestellen aanbieden aan de bewoonsters.
Het plaatsen en instellen in functie van de bewoner (magneetmat, Airnergy,
de relaxstoel)
Ze hebben hiervoor speciaal een opleiding gevolgd zodat ze zich bewust zijn van wat elk toestel veroorzaakt in het lichaam van een bewoonster.
Zo kunnen ze dan ook beter de reacties van de bewoonsters aflezen en kunnen ze ook beter plaatsen.
Ze begrijpen immers zeer goed wat er gebeurt met hun bewoonsters.
Dit zorgt gewoon voor extra gemotiveerd personeel en kwaliteitszorg.

Didier Barbieux, Directeur van Centre Rhapsodie, vroeg ‘hoe ben je in contact gekomen of wie bracht je op het idee om Validation vorming te volgen en op die manier te gaan werken ?’.
De zorggraad verhoogde bij ons in huis, er zijn meer gedesoriënteerde zusters gekomen. Wij vroegen ons af hoe we hier op een juiste manier konden mee omgaan. Soms zagen we agressiviteit tevoorschijn komen, een gedrag dat we niet kenden bij de zusters. Vanwaar komt dit, andere vragen kwamen in ons op, wat ze bedoelen, wat ze voelen en hoe kunnen we hier dieper op ingaan ?
Ons hoofddoel is immers dat alle zusters tot hun einde in het klooster kunnen blijven. Om dat doel te bereiken hadden we een opleiding nodig om met desoriëntatie te leren omgaan.

We zijn in gesprek gegaan met Fons Bertels, die ons al jaren begeleidt en onze problematiek goed kent. Immers hij geeft ook heel veel aktiviteiten aan onze zorgbehoevende zusters. Mijn vraag aan hem was : ‘hoe kunnen we onze warme zorg verder verdiepen ? Hij stelde Validation voor, raadde ons aan contact te nemen met die mensen die de vorming geven. Wij hebben met Centre Rhapsodie besproken wat de vorming Validation inhield, dan met algemeen directeur Dirk Lips van VZW Curando besproken of deze vorming mocht gegeven worden. Hierbij wenste ik dat gans mijn team de opleiding kon volgen. Zo wordt gans mijn team gemotiveerd om op een gelijk niveau te functioneren.

Het was een zware vorming, we kregen veel nieuwe inzichten via theorie en praktijk. We zagen en voelden onmiddellijk het verschil, na het eerste blok van de vorming : onze wijze van werken verdiepte zich. We voelden dat onze warme zorg nog meer op maat kon gegeven worden. Validation heeft ons leren omgaan met de desoriëntatie van onze zusters, waardoor het mogelijk wordt ze in ons huis te houden.
Bv. Een zuster die naar huis wil en wat agressief wordt dat ze niet weg kan : we gaan dan naar haar toe, nemen dezelfde houding aan, spreken op dezelfde toon zoals zij , we spiegelen haar houding, herformuleren bepaalde vragen die ze stelde en wij bevragen haar met open vragen. Haar houding verandert, ze voelt zich ook begrepen en haar stemming is rustiger geworden.
Bv. Een zuster die ongerust is : we benoemen haar ongerustheid, zoeken met haar waar het vandaan komt, we laten haar zelf vertellen wat er bij haar op dat moment is. We geven haar bevestiging bij wat ze zegt en doet, en zo zie je hoe haar onrustigheid afneemt doordat ze zich begrepen voelt.
Bv. Iemand die triestig is, die haar vader wil zien en erover vertelt dat ze niets goed kan doen : we zijn met haar in gesprek gegaan, ook aanraking kan heel veel doen. We benoemen ook haar emoties : dat ze triestig is en dat het kan en mag .
Bij personen in de laatste fase van desoriëntatie is het vaak op het gevoel afgaan : dit is een moment waar je heel diep kunt gaan in menselijk contact, vaak non-verbaal, met aanraking en oogcontact. Je ziet ze dan veranderen, je ziet ze echt mee zijn, contact hebben, je ziet hoe de rust in hen komt en hoe ze plots ook reageren op dat gevoelsmoment.
Blok na blok zagen we de verandering in het team en hierdoor bij onze zusters.
De band groeide nog meer.
Wij zijn blij en dankbaar dat we die tip kreeg van Fons en de stap gezet hebben om Validation te volgen. Onze grote dank aan onze lesgevers Doris Van Averbeke en Marie-Paule Delauw. Ook aan Didier Barbieux, de verantwoordelijke van Centre Rapshodie.
Dankzij de inzichten en begrippen via de cursus Validation, is het contact met onze gedesoriënteerde bewoners zo verdiept en komen er nu ook emoties van de zorgverleners naar boven, die nu bespreekbaar worden. Onze volgende stap is hier gevolg aan geven. Daarover hebben we al een afspraak met Fons Bertels over gemaakt.

Zulke warme zorg is zeer belangrijk, ik stel me steeds in de plaats van onze bewoonsters, later zou ik graag ook zo verzorgd willen worden indien nodig.

Zuster Isabelle 12 maart 2018


| © Rhapsodie | Espace privé |Site propulsé par Mieux-Etre.org |